Hüddam İlmi Nedir?

Hüddam İlmi Nedir?

Hüddam ilmi nedir? sorusu çok ilginç sorulardan biridir. Çünkü bilinmeyen bir âlemdeki varlıklarla iletişimi sağlayan bir ilimdir. Hüddam ilmi ile cinler ve şeytanlar etki altına alınır. Kur’an’daki bazı ayetler ile cinler insanların emrine girer. Hadim olan cinler kişinin emrine girebilmektedir. Hadim olan cinler arasında müslüman olanlar vardır. Cin insanı sevmese de okunan ayet yüzünden cin insanlara zarar vermez. Hüddam ilmini uygulayan medyumun manevi yönden önemli bir güce sahip olması gerekir. Hüddam ilmine vakıf uzman medyumların yaptıkları çalışmalar bu ilmin çok önemli olduğunu göstermektedir.

Hüddam İlmi Manevi Bir İlimdir

Pozitif bilimlerin insanoğluna sunduğu fayda kadar manevi bilimlerde insanların yararına kullanılmalıdır. Kur’an’ı Kerim’de cinler farklı boyutta yaşayan canlılar olarak anlatılır. Cinleri kontrol etmeyi sağlayan hüddam ilmi sayesinde insanlık önemli aşamalar kaydetmiştir. Kur’an’ı Kerim’de, Hz. Süleyman cinlere hükmeden bir sultan ve bir peygamberdir. Cinleri dünya işleri için kullanmıştır. Günümüzde pozitif bilimler farklı boyutları kabul etmektedir. Cinlerin yaşadığı boyut son derece enteresan bir âlemdir.

Hüddam İlmi Nedir?

Cinleri kontrol etmek çok büyük bir güçtür. Bu gücü doğru bir şekilde kullanmak vicdan sahibi medyumların görevidir. Ayrıca cinlerle ilgili konularda ve benzeri alanlarda yeteneği olan tecrübeli medyumların sorumluluk sahibi olmaları çok önemlidir. İslam dininde cinlerle etkileşime girmek vardır. Hüddam ilmi, cinleri nasıl kontrol edilmesi gerektiğiyle ilgili gizli bir ilimdir. İslam dini cinleri kötü amaçlar için kontrol etmeyi ve kötü işler için kullanmayı yasaklamıştır.

Hüddam İlmine Vakıf Medyum

Bazen cinler insanlara musallat olurlar. Böyle bir durumda hüddam ilmini bilen birinden yardım almak, bu durumdan kurtulmaya vesile olacaktır. Hüddam ilmi çok ayrıntılı çalışılması gereken bir alandır. Hüddam ilmine vakıf kişinin bu ilmi nerde kullandığı çok önemlidir. Vicdanlı ve insanların yararına ve hayrına çalışan uzman medyumdan yardım almak çok önemlidir. Medyumun ilmi kadar vicdanlı ve karakter sahibi olması gerekir. Böylece ortaya çok müthiş bir güç çıkacaktır. Hüddam ilmi alanında belli bir noktaya gelmiş hoca ve medyumlardan alınacak yardım sağlıklı olacaktır.

Cinler dumansız ateşten yaratılmış varlıklardır. Özel yeteneğe sahip, manevi yönü güçlü olan kişiler bu varlıklarla iletişim kurabilirler. Hüddam ilmi hakkıyla herkese nasip olmaz. Bazıları istese de hüddam ilmini öğrenemez. Toplumda hüddam ilmine sahibim diyen herkese inanmamak gerekir. O yüzden gerçek ilme sahip medyumdan destek almak gerekir. Hüddam ilmini öğreten bir okul yoktur. Yetenekli olduğuna inanan, manevi yönü güçlü olan kişiler bu ilimle ilgili kendilerini eğitmelidir. Bunu öğreten kimse yoktur. Hüddam ilmini öğrenmeyi niyet eden, insanlara yardım etmek için öğrenmelidir. Çünkü cinleri kötü amaçlı kullananlar da vardır. Şu nokta o kadar önemlidir ki hüddam ilmini öğrenmek isteyen niyeti ne olursa olsun cinler konusunda dikkatli olmalıdır.

Hüddam İlmi Nedir?

Kara Büyü

Kara büyü yapan kişiler cinlere farklı görevler vermektedirler. Kara büyü yapılırken cinler kötülük için kullanılır. Cinler büyü yapılan insanları olumsuz etkilemektedir. Bu cinlerin tasallutundan kurtulmak için hüddam ilmini bilen medyum bulmak gerekir. Müslüman cinler insanlara zarar vermez. Müslüman cinlerle iletişime girecek kişinin özel yeteneklere sahip olması gerekir. Kalp gözü açık ve yetenekli bir medyum olmalıdır. Cinleri kontrol altına almalıdır. Kara büyü yapılmış kişiden cini uzaklaştırmaya çalışırken büyük bir mücadeleye girilir. O yüzden manevi gücü çok yüksek bir medyum gereklidir. Uzman medyumun havas ilmi, hüddam ilmi başta olmak üzere tüm gizli ilimleri bilmesi gerekir. Böylece cinle iletişime geçmek, zararlarından korunmak ve kontrol edilmelerini sağlamak mümkün olur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın