Büyü Nedir?

Büyü Nedir?

Büyü Nedir?


Müşteri Yorumları
Büyü insan medeniyetinin binlerce yıl öncesinde kuruluşundan itibaren gerçekleşmesi zor olan ve yapılması için de oldukça çetrefilli yollardan geçilmesi gereken olayların üstesinden gelmek için, farklı farklı maddeler kullanarak doğaüstü canlılardan yardım alma işlemidir. Bu işlemler medeniyetin kuruluşundan bile önce insanlar tarafından uygulanmaktaydı. Temel nedeni ise çaresizlik ve zor yaşam koşulları olarak görülüyordu.

Büyünün Temeli Nedir?

Büyünün temeli insanların doğaüstü varlıklar ile ilk zamanlarda iletişime geçtiği dönemlere dayanır. Hz. Süleyman zamanında ilk büyü işlemleri yapılmaya başlanmış olsa bile büyünün kullanım şekli farlı olarak çok öncelerine dayanır. Hz. Süleyman dönemine dayanma nedeni ise büyünün düşmanları helak etme ve ordu edinme üzerine duyulan istek yatıyordu. Günümüz dünyasında ise aşk konularından, şeytani amaçlar için kullanmaya kadar büyü işlemleri yapılıyor. Zorunlu olmadığı taktirde büyülerin yapılmaması tavsiye edilmekle beraber etkisi de oldukça yüksektir.

Büyüde Kullanılan Malzemelerin Özelliği Nedir?

Kullanılan malzemeler büyünün yapımı sırasında doğaüstü varlıkların bizler ile bağlantı kurmalarını kolaylaştırır. Bu sayede istenilen amaca hizmet etmeleri sağlanır. Kimi zaman bu malzemeler domuz yağı bile olabilir. Fakat küçük denilen büyü türleri için bu şeytani malzemelere gerek yoktur. Yapılan bu güzel amaçlı işlemler sırasında Allah’a inanan doğaüstü varlıkların, gerçekleştirilmek istenen bu olaya destek vermeleri için dua edilmektedir. Bu sayede büyü sırasında destekleri sağlanır.

Büyünün Etkisi Nedir?

Büyü denilen işlemler sanılandan farklıdır. Kullanılan malzemelerin içeriği ve işlemlerin yapılma amacına bakılarak bir büyünün iyi veya kötü olduğuna karar verilebilir. Mesela bir büyü içinde kullanılan domuz yağı kesin olarak bir doğaüstü varlık için sunulan adaktır. Bu adak ile yetinmeyen bu varlıklar ilerleyen zamanlarda sizlerden bunun daha fazlasını da isteyebilirler. Fakat iyi bir amaç için yapılan bir büyünün kötü etkisi de o denli azdır. Çünkü kullanılan doğaüstü varlıklar iyi niyetli bir amaç için kullanılırlar. Etki bakımından büyü sirayeti için üçüncü gözü açan ve doğa üst varlıkların dünyası ile bağ kurduran ot ve malzemeler kullanılır.