Büyü Hikayeleri

Büyü Hikayeleri

Büyü Hikayeleri


Müşteri Yorumları

Büyülerin insan hayatı üzerinde olası etkilerinden kaynaklı olarak çoğu zaman büyü hikayeleri ve olası etkilerinden kaynaklı olarak söylentiler oluşur. Bu nedenlerden dolayı bu hikayeler kimi zaman güzel bir nedenden kaynaklı yapılacak işlerinde yapılmasına engel teşkil etmekle beraber sade ve güzel amaçlı yapılan büyülerinde kötü yönde kullanılmasına ve haklarında kötü düşünceli bir yapının oluşmasına sebep olur.

Köy Hikayeleri

Köylerde genel olarak mezar bulunan yerlerde ortaya çıkan garip olaylar, karanlık ve sessiz dünyaya göç etmiş ruhların etki alanı içinde olmalarından kaynaklıdır. Bu olayların bir çoğu ölü ruhların kendi egemenlik alanında olan kişiler ile iletişime geçme arzularından dolayı ortaya çıkar. Fakat böyle bir etki yaşayan kişiler hemen farklı bir etkiye kapılı o bölge hakkında büyü hikayeleri uydururlar. Bilinmelidir ki cinler de büyü ile gelirler. Olası bir etkileme söz konusu değilse bu büyü hikayelerinin de gerçekliği tartışmaya açıktır.

Gerçek Büyü Hikayeleri

Kara büyü, domuz büyüsü ve diğer büyülerin yapıldığı bölge ve kişiler üzerinde oluşan etkiler kesin olarak hepsi doğru olmamakla beraber yine de bir kısmı doğrudur. Bu kişilerin büyüler ile yaşadığı bu etkilerden kaynaklı olarak garip davranışlarda bulunmaları olasıdır. Özellikle de kendisine büyü yapılmış olan kişilerin garip hareketlerde bulunmaları ve farklı bir his taşımalarından kaynaklı olarak yaptıkları davranışları içeren büyü hikayeleri doğrudur. Bu hikayelerin temelinde kişinin delirmeye ve 3. dünya ile iletişim kurmaya başladıkları konu alınıyor. Bu hikayelerin kesinliği bulunmakla beraber fazla abartılıyor.

Hikayelerin Tarihteki Yeri

Büyü hikayelerinin içerikleri daha çok korkunç ve bir takım cin vakaları ile dolunur. Temel nedeni ise büyü yapımının cadı olarak adlandırılan kadınlar tarafından, sıklıkla yapıldığı orta çağ Avrupa’sında meydana gelen gelişimler ve de eski Anadolu topraklarında yaşamış olan kadim halk ve dinlerden kaynaklıdır. Eski dönemlerde Müslümanlıktan uzak ya da din yasakları içine giren uğraşlar ile uğraşmış kişilerin kötü emelleri ile ortaya çıkmış olan olayların anlatıldığı bu hikayeler daha sonrasında in vakaları ile dolu büyü hikayeleri olmuşturlar.