Havas Nedir? Havas İlmi ile Büyü Yapmak

Havas Nedir? Havas İlmi ile Büyü Yapmak

Havas nedir? sorusunu bir ilimdir diye cevaplayabiliriz. Gözümüzle gördüğümüz madde dünyası ile gözle göremediğimiz mana dünyasının kendilerine ait özellikleri vardır. Madde ile mana âlemleriyle ilgili bilgi sahibi medyum ve hocalar, insanlara ihtiyaçlarına binaen yardımcı olabilirler. Havas ilmiyle ilgilenen medyumların, bu konuda ne kadar tecrübeli oldukları çok önemlidir. Havas ilmi bilinmeyen dünyalarla iletişim halinde olan bir alandır.

Maddi ve Manevi İlimler ile Havas İlmi Bağlantılıdır

Havas ile ilgili çok çalışma yapılmaktadır. İşine vakıf medyumların önsezileri güçlü olduğu için havas ilmini öğrenmekte avantajlılardır. Madde ve mana özelliklerinden dolayı havas ilmi çok özel bir ilimdir. Havas ilmi, matematik, fen bilimleri, astronomi, anatomi, ebced ilimleriyle alakalıdır. Bu ilimlerle bir disiplin oluşturan havas ilmi, insanların sorunlarına ve isteklerine çözüm yolu bulabilmektedir. Manevi olarak farklı ilimlere bağlı olan havas ilmi, insanoğlunun maddi ve manevi boyutuna bir bütün olarak bakabilmektedir.

Havas Nedir? Havas İlmi ile Büyü Yapmak

Gizli İlimler

Havas ilmi içinde, insanlar ve cinler konusu çok geniş bir konudur. İnsanoğlu için gizli ilimler ve gizli ilimlerin insana bakan manevi boyutu merak edilen bir konudur. Gizli ilimler, 12 dala ayrılmaktadır. Havas ilmi bunlardan biridir. Havas ilmi madde dünyasında insan üzerine çok etkili olduğu kadar mana dünyasındaki varlıklar üzerinde de etkilidir Havas ilmi, arkaik büyüleri ile İslami yöntemlerin birleşmesi sonucu doğmuş bir ilimdir.

Havas ilmini bazı İslam bilginleri sakıncalı bulmuştur. Fakat havas ilminin insanlara faydası inkâr edilemez. Vefk, muska, büyü gibi konularda bilgi sahibi olmak ve bunları doğru şekilde uygulamak için havas ilmini, hüddam ilmini iyice bilmek gerekmektedir. Havas ilmi bir kitabı okuyarak elde edilecek bir ilim değildir. Havas ilmi binlerce yıllık zamanlarda gelişmiş bir gizli ilimdir. Bir medyumun bu konuda uzmanlık kazanması 20-30 yılını almaktadır. O yüzden medyum veya hocalardan havas ilmine sahibim diyen kişiler, aslında bu ilme sahip olmayabilirler.

Havas İlmi ile Büyü Yapmak

Havas, büyü yapmakta kullanılan gizli bir ilimdir. Ayrıca büyü bozmak için havas ilmine başvurulabilir. Örneğin: Kara büyüleri bozmak için havas ilmine başvurulabilir. İnsanlık tarihi çok uzun zamandır havas ilminden faydalanmaktadır. Bu zamanda havas ilmini hakkıyla bilen uzman kişiler çok azdır. Bu ilim öyle değerli gizli bir ilimdir ki insanoğluna maddi ve manevi çözümler üretir. Kur’an’ı Kerim’de ayetlerin birçok yönü vardır. Ayetlerin bu şifrelerinin çözülerek insanların maddi ve manevi sıkıntılarının çözümünde kullanılması için havas ilmini hakkıyla bilmek gerekir.

Havas İlmi ile Cinlerin Şerrinden Korunmak

Cinler dumansız bir ateşten yaratılmış varlıklardır. İnsanlara musallat olabilirler. Havas ilmini iyi bilen bir medyum cin tasallutundan insanları kurtarabilir. Bu medyumun havas ilmi konusunda kendini yetiştirmiş, yetenekli biri olması çok önemlidir. Havas ilmine dayanarak sıkıntılardan kurtulmak ve çözüm aramak çok doğru bir yoldur. Gizli ilimlerin bir dalı olan havas ilmi alanında eğitimli, bu ilmi çok uygulamış, doğuştan Allah vergisi manevi gücü olan, aslında tılsımlı biri, insanlara hakkıyla yardımcı olacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın