Kocayı Ailesinden Soğutma Büyüsü

Soğutma büyüleri genelde tavsiye edilmese de, kişilerin içinde bulundukları durumun zorluğuna göre uygulanabilir. Bazen öyle durumlar içinde kalırız ki, gerçekten de bir çözüm yolu, bir aralık kapı yok gibidir. Böyle zamanlarda “kötü” denebilecek bazı büyüler şayet kişileri koruyacaksa ve onları içinde bulundukları dipsiz kuyudan kurtaracaksa, risk alarak bu büyüleri gerçekleştirmeye çalışmakta bir sakınca yoktur.

Hiç bir bayan eşinin ailesi tarafından dışlanmak ve kabul görmemek istemez. Böyle bir durumda kalıyorsa ve kocasının ailesi bir de üstüne kendisine iftira atmaya, küçük düşürmeye ve varolmayan negatif yorumlarla evliliğini zedelemeye başladıysa bunda bir iyi niyet aranamaz. Bu gibi bir durumun içindeyseniz, sizin de tek çareniz kocanızı biraz olsun ailesinden soğutmak, daha doğrusu ailesinin ondan soğuması ve küçük bir erkek çocukları varmış gibi müdahale etmeyi bırakmaları için aşağıda okuyacağınız bu uygulama sizin için doğru olacaktır.

Burada belirtmeliyiz ki bu soğutma büyüsü içinde bulunduğunuz kötü bir durumdan kurtulmanız için denenmelidir, aksi takdirde yani iyi niyetli insanlara yöneltilirse siz zararlı çıkabilirsiniz. Bu yüzden dikkatle uygulanmalı ve iyi gözlem yapılmalıdır.

Kocanızı ailesinden soğutmak için Nesr suresini bir demire yazın ve evinizin girişine, çok göze çarpmayacak şekilde bir yere kağıda yazarak iliştirin. Nesr suresi ise şöyledir: Bismillahirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ. Evin girişine koyacağınız bu dua kocanızın üzerinde tesirli olacak ve çabanızın sonucunu birkaç gün içinde alacaksınız.